Google+ Followers

Monday, May 2, 2016

masyarakat malaysia dan pakaian tradisional

Masyarakat  Malaysia_ merupakan masyarakat majmuk yang terdiri daripada _Kaum Melayu_, _Kaum Cina_ dan _Kaum India__. Pakaian tradisional __Kaum Melayu___ ialah _Baju Melayu, baju kurung dan baju kebaya_. __Samfu_ dan _ceongsam__ pula merupakan pakaian tradisional _Kaum Cina_. Pakaian tradisional _Kaum India_ terdiri daripada _dhorti_ dan _sari__.  Setiap kaum di Malaysia memakai pakaian tradisional menjelang hari perayaan masing-masing. Walaupun kami berbeza kaum, namun kami hidup bersatu padu.

No comments: